Archive for ספטמבר, 2010

משחקי פלאש

מהשנים האחרונות אפשר להבין שהבעיה הכי גדולה היום היא שילדים פשוט לא מוצאים מה לעשות בשעות הפנאי , כן כן לילדים פשוט אין מה לעשות בשעות הפנאי וזוהי בעיה מאוד מציקה וגדולה משום שאין פשוט מה לעשות בשעות הפנאי , הטלויזיה לא מציעה כמעט דבר , החברים לא רוצים לעשות שום דבר , אי אפשר [...]